тел.: 0887 907 090
СД Марвас - 90 - Френкеви с-ие
Производител на яйца и птици в с. Киченица, общ. Пловдив