СД Марвас - 90 - Френкеви с-ие

Производител на яйца и пилета в с. Киченица, общ. Пловдив

 

         СД Марвас - 90 - Френкеви с-ие е специализирана в производството на яйца и птици (стокови носачки).

       Разполагаме с птицеферма в с. Киченица, със 7 производствени халета, съвременно оборудвани, съобразно двете основни дейности на дружеството. 

       Ние предлагаме яйца за консумация на българския и европейския пазар. Сертифицирани сме по НАССР система и EN стандарт ISO 9001-2008 и стандарт ISO 22000-2005.