СД Марвас - 90 - Френкеви с-ие
Производител на яйца и пилета в с. Киченица, общ. Пловдив

Отглеждане на птици (пилета)

Марвас 90 - отглеждане на пилета и птици в птицеферма в село Киченица. Фирмата разполага със складова база в град Пловдив. Птицефермата се състои от 7 производствени халета, разпределени в 2 центъра, съвременно оборудвани, съобразно основни дейности на дружеството. 

Птицефермата разполага с инсталация със 198 000 места, за интензивно отглеждане на пилета - подрастващи и стокови носачки. 

Условията при, които се отглеждат на пилетата са отлични. Помещенията се почистват и дезинфекцират постоянно.