СД Марвас - 90 - Френкеви с-ие
Производител на яйца и пилета в с. Киченица, общ. Пловдив

Производство на яйца

Фирма Марвас 90 извършва производство и търговия с яйца в град Пловдив. Дружеството поддържа складови наличности от всички размери яйца: S, M, L и XL. Марвас 90 разполага със специални камери за съхранение на яйцата, както и със собствени складови бази. 

Яйцата произведени и предлагани от фирма Марвас са придружени с необходимите сертификати за качество.