СД Марвас - 90 - Френкеви с-ие
Производител на яйца и пилета в с. Киченица, общ. Пловдив

За фирмата

   Създадена през 1990 година, СД "Марвас - 90 - Френкеви с-ие" е специализирана в производството на яйца и птици (стокови носачки). Разполага с птицеферма в с. Киченица, със 7 производствени халета с капацитет 234 000 места за носачки , разпределени в 2 центъра, съвременно оборудвани, съобразно двете основни дейности на дружеството. Разполага със силозна стопанство и фуражна кухня за производство на фураж

   Фирмата предлага яйца за консумация на българския и европейския пазар. Сертифицирана е по НАССР система и EN стандарт ISO 9001-2015 (Отглеждане на подрастващи и стокови кокошки носачки за производство на яйца) и стандарт ISO 22000-2018 (Сортиране, опаковане, съхранение и реализация на яйца за консумация). Производството на яйца от СД "МАРВАС-90-ФРЕНКЕВИ С-ИЕ" подлежи на постоянен санитарен и лабораторен контрол, гарантиращ неговото високо качество и липсата на вредни за човека вещества.

   СД "МАРВАС-90-ФРЕНКЕВИ С-ИЕ" разполага и с два търговски склада на едро в гр. Пловдив със специализирани хладилни камери за месо и яйца.